Regulamin boskich second targów

wydarzenia Boski Second Targ organizowany przez Fundację Boskie Karkonoskie

 

 1. Informacje ogólne

 

 1. Celem targu   jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy używanych    bądź niepotrzebnych.
 2. Sprzedaż lub wymiana rzeczy używanych i niepotrzebnych odbędzie się w dniu 16 maja 2021 r. w godzinach: 10.00-14.00 na Targowisku Miejskim w Mirsku przy ulicy Bohaterów znad Nysy 3, kod pocztowy: 59-630
 3. Montaż stoisk rozpoczyna się od godziny 9:00 demontaż należy zakończyć do godziny 15:00.
 4. Uczestnikami wydarzenia mogą być wyłącznie osoby prywatne, tj. osoby fizyczne          nieprowadzące działalności gospodarczej.

 

 1. Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa

 

 1. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Boskie Karkonoskie z siedziba przy ulicy Willowej 5 w Świeradowie Zdroju, kod pocztowy: 59-850
 2. Warunkiem otrzymania statusu Wystawcy Boskiego Second Targu jest zapoznanie się z Regulaminem niniejszego wydarzenia i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem.
 3. Złożenie wniosku i oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem nie jest    równoznaczne z prawem do zastania Wystawcą w trakcie wydarzenia.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu bez podania przyczyny.
 5. W Boskim Second Targu nie mogą brać udziału osoby fizyczne oraz prawne które prowadzą działalność gospodarczą. Do zgłoszenia dołączone zostaną oświadczenia, w których    Wystawca potwierdza, że nie reprezentuje osoby fizycznej oraz prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą.
 6. Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy: osób wnoszących środki odurzające, napoje           alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia.
 7. Osoby obecne na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń   porządkowych organizatorów.
 8. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie bądź rodzice.
 9. Katalog przykładowych przedmiotów, które mogą być wystawione podczas imprezy zawiera: ubranka dziecięce, obuwie dziecięce oraz odzież damską, męską w skład której wchodzą koszulki, swetry, spodnie, sukienki, spódnice, buty, biżuteria, czapki, chusty, szaliki itp. Na przedmioty niewymienione w pkt. II ust. 9, wymagana jest zgoda organizatorów. Wyklucza się możliwość sprzedaży towarów   nielegalnych, niebezpiecznych, niedopuszczonych do handlu i ekspozycji na        podstawie przepisów prawa.
 10. Rejestracja Wystawców odbywa się za pośrednictwem strony boskiekarkonoskie.org
 11. Liczba miejsc wystawienniczych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 12. W przypadku odrzucenia zgłoszenia organizatorzy poinformują o tym zgłaszającego za   pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie do dnia 15.05.2021  
 13. Wystawca Boskiego Second Targu może zgłosić organizatorowi rezygnację z uczestnictwa z wydarzenia nie ponosząc przy tym żadnych kosztów rezygnacji do dnia 15 maja 2021 do godziny 10:00
 14. Udział w Boski Second Targ jest odpłatny. Opłata każdorazowo wynosi 100 zł od wystawcy. Opłata pokrywa rezerwację miejsca, promocję wydarzenia w lokalnych mediach.
 15. Po zakończeniu działalności stoiska Wystawca zobowiązany jest do posprzątania   odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników.  
 16. Uczestnicy imprezy zorganizują swoje stanowiska w wyznaczonych miejscach.
 17. Organizatorzy mają prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według organizatorów jest niezgodny z charakterem Boskiego Second Targu.

 

III. Odpowiedzialność

 

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania Boskiego Second Targu.
 2. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.  

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. W przypadku niezastosowania się Uczestnika do postanowień regulaminu, Organizatorzy mogą zdecydować o wykluczeniu Boskiego Second Targu.
 2. Wykonywanie postanowień ww. Regulaminu powierza się organizatorkom Boskiego Second Targu.