Szkolenie
Jak napisać skuteczny biznesplan

Szczegóły

Bez lania wody. Praktyczne podejście do tematu. Jak się do tego zabrać do pisania biznesplanu, co wziąć pod uwagę. Szkolenie oparte o konkretne przykłady – w zależności od potrzeb grupy zgłoszonych na początku szkolenia.

Powiemy o celach tworzenia biznes planu (bp), wymaganiach instytucji, do której będzie przedkładany, metodykach przygotowania dokumentów planistycznych oraz konkretnych wskazówkach na skuteczne i maksymalnie przydatne w przyszłości opracowywaniu bp. Być może to początek serii, w której pogłębimy poszczególne elementy bp np.: analiza strategiczna, analiza wykonalności, plan organizacyjny, plan marketingowy i sprzedaż, analiza finansowa.

W ramach szkolenia dostarczymy mnóstwo praktycznych wskazówek i doświadczeń oraz wartości dla uczestników. Przekażemy też dodatkowe materiały źródłowe (w zależności od potrzeb).

Szkolenie poprowadzi Emil Korejwo. Praktyk, przedsiębiorca i doradca z 20 letnim doświadczeniem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na inwestycje oraz projekty szkoleniowo-doradcze (głównie środku UE).

Kilkaset stworzonych dokumentów planistycznych, w tym biznes planów, studiów wykonalności czy analiz ekonomicznych. Skuteczne pozyskane ok 200 mln PLN z różnych źródeł dla klientów i instytucji współpracujących.

Kilka spektakularnych porażek biznesowych, zebranych wiele doświadczeń i wyciągniętych wniosków oraz mnóstwo pomysłów na projekty do zrealizowania w przyszłości.